Waxing

WaxingMen

Ear, Nose, Unibrow - $10
Chest - $45
Back - $45

Women

Eyebrow - $10
Lip, Nose, Chin, Cheek - $8/ea

Full Body Waxing - Call For Prices